رستورانی در ژاپن که خاک سرو میکند!

japan

سِرو خاک به عنوان غذا در رستورانی در ژاپن به جاذبه جدید گردشگری این کشور تبدیل شده است .

ادامه خواندن رستورانی در ژاپن که خاک سرو میکند!